CONFLUENCE MIRNE, NOVIGRAD

Ornithological reserve Antenal-Quiet temporarily natural habitat of a large number of bird species during their migration to warmer climes.

Ornithological reserve Antenal-Quiet temporarily natural habitat of a large number of bird species during their migration to warmer climes.

Ornitološki rezervat Antenal-Mirna (u završnoj fazi procesa zaštite od strane Ministarstva kulture RH); riječ je o privremenom prirodnom staništu velikog broja ptičjih vrsta prilikom njihove migracije u toplije krajeve, odnosno tijekom povratka u svoja izvorna staništa; jedno od najbogatijih ornitoloških (privremenih) staništa u Europi; predstavlja odličan turistički resurs za razvoj aktivnosti birdwatchinga (promatranje ptica).

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer